Moduł 5: „Zwiększanie świadomości w zakresie walidacji nabytych kompetencji”.

Cel

Celem tego modułu jest zapewnienie lepszej wiedzy na temat europejskich ram uznawania i walidacji nabytych kompetencji poprzez podejście oparte na uczeniu się pozaformalnym i nieformalnym. Osoby uczące się powinny być w stanie wykazać, czego się nauczyły i w jaki sposób mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym oraz w dalszej edukacji i szkoleniu.

Moduł ten jest przede wszystkim przeznaczony dla trenerów/edukatorów, którzy pracują z dorosłymi uczącymi się, w szczególności z osobami starszymi w dużych lub małych grupach. Zajęcia mogą być organizowane w salach lekcyjnych lub w nieformalnych i bardziej przyjaznych dla uczących się miejscach, tak aby seniorzy czuli się jak najwygodniej. Prezentacje mogą być wyświetlane na ekranie lub bezpośrednio z komputerów PC. Dobrze jest, jeśli wszyscy uczestnicy będą mieli własny komputer do sesji, dzięki czemu będą mogli kliknąć na linki internetowe i uzyskać przydatne informacje. Dobry dostęp do Internetu jest bardzo ważny dla tej sesji.

Moduł ten przedstawi ogólny kontekst walidacji i różne procesy przyjęte w krajach UE. Szczególny nacisk modułu kładzie się na zachęcanie osób starszych, które mają ograniczoną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych i umiejętności informatycznych, do walidacji swoich kompetencji, aby stać się niezależnymi użytkownikami Internetu.

Kształcący dorośli dowiedzą się o metodach i narzędziach, które będą miały wpływ na ogólną jakość procesu walidacji i jego wyników.

Brak możliwości komentowania.