Strona główna

O projekcie

Projekt koncentruje się na edukacji dorosłych i dobrostanie seniorów w wieku 65 lat i starszych. Osoby te są w niekorzystnej sytuacji pod względem umiejętności cyfrowych, ponieważ podczas gdy młodsze pokolenia nabywają te umiejętności praktycznie od dzieciństwa, osoby starsze nie miały takiej szansy po prostu dlatego, że komputery i Internet nie istniały, gdy dorastały,a kompetencje cyfrowe nie były zawarte w ich ścieżkach edukacyjnych.

Nawet osoby, które ukończyły uniwersytety, należą do grupy osób o niskich kwalifikacjach w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Ten fakt poważnie ogranicza ich życie, uniemożliwiając im pełne wykorzystanie czasu spędzonego na emeryturze. Ponadto obecnie najwięcej uwagi poświęca się edukacji młodych ludzi, a kiedy organizowane są zajęcia komputerowe dla seniorów, zwykle nie są one w żaden sposób dostosowane do konkretnych potrzeb tej grupy docelowej. Są podstawowe i techniczne, podobnie jak inne klasy informatyki dla początkujących, bez względu na ich wiek i umiejętności.


Partnerstwo projektowe

img

MITRA FRANCE (Koordynator)


img

EESTI PEOPLE TO PEOPLE

img

Danmar Computers

img

CESIE

img

CENTRE FOR EDUCATION

img

University of Thessaly

Brak możliwości komentowania.