Moodul 5: „Teadlikkuse suurendamine omandatud pädevuste valideerimise kohta“

EESMÄRK

Selle mooduli eesmärk on anda laialdasemaid teadmisi mitteformaalsete ja informaalsete õppemeetodite kaudu omandatud pädevuste tunnustamise ja valideerimise Euroopa raamistiku kohta. Õppijad peaksid suutma näidata, mida nad on õppinud ja kuidas nad saavad omandatud teadmisi kasutada oma igapäevaelus ning edasises hariduses ja koolituses.

See moodul on mõeldud eeskätt koolitajatele/õpetajatele, kes töötavad täiskasvanud õppijatega ja eriti vanemaealistega suurtes või väikestes rühmades. Õppeseansse saab korraldada klassiruumides või mitteametlikes ja õppijate jaoks meeldivamates keskkondades, et eakad tunneksid end mugavamalt. Esitlused võib kuvada ekraanil või otse personaalarvutites, kui kõigil õppijatel on tunnis oma arvuti, et nad saaksid klõpsata internetilinkidel ja saada kasulikku lisateavet. Selles sessioonis on väga oluline hea juurdepääs internetile.

See moodul tutvustab üldist valideerimise konteksti ja erinevaid sellekohaseid EL riikides kasutusel olevaid protsesse. Moodulis pannakse eriti rõhku sellele, kui oluline on julgustada piiratud IKT-alaste teadmiste ja digitaalsete oskustega eakaid valideerima oma pädevusi, et saada iseseisvateks internetikasutajateks.

Täiskasvanute koolitajad õpivad tundma meetodeid ja tööriistu, mis mõjutavad valideerimisprotsessi ja selle tulemuste üldist kvaliteeti.

Comments are closed.