Αρχική

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση των ενηλίκων και την ευημερία των πολιτών άνω των 65 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα- στόχος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Οι νεότερες γενιές αποκτούν αυτές τις δεξιότητες από την παιδική ηλικία, ενώ οι ηλικιωμένοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία επειδή στην εκπαίδευσή τους δεν συμπεριλαμβανόταν η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ακόμη και άτομα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανήκουν στην ομάδα χαμηλής ειδίκευσης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό περιορίζει σοβαρά τη ζωή τους, εμποδίζοντάς τους να επωφεληθούν πλήρως από τον ελεύθερο χρόνο τους ως συνταξιούχοι. Επιπλέον, σήμερα δίνεται περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων ως προς τις ψηφιακές τους δεξιότητες και όταν οργανώνονται μαθήματα για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, συνήθως αυτά δεν ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτής της ομάδας στόχου.


Κοινοπραξία

img

MITRA FRANCE (Συντονιστής)


img

EESTI PEOPLE TO PEOPLE

img

Danmar Computers

img

CESIE

img

CENTRE FOR EDUCATION

img

University of Thessaly

Comments are closed.